Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinfo

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Główne obowiązki:

1. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
2. Instalowanie i konfigurowanie urządzeń teleinformatycznych oraz oprogramowania do nich.
3. Przygotowywanie sprzętu komputerowego do wydania użytkownikom oraz sprzętu przeznaczonego do likwidacji.
4. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu teleinformatycznego.
5. Wspieranie działań użytkowników poprzez konfigurowanie stacji roboczych i współpracujących urządzeń, instalację oprogramowania, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących użytkowania oprogramowania biurowego zainstalowanego w Agencji, przyjmowanie ewidencjonowanie zgłoszeń od użytkowników, usuwanie lub nadzorowanie usuwania problemów.
6. Udział w projektach IT w tym w rozbudowie systemu teleinformatycznego Agencji na terenie Centrali oraz jednostek terenowych ARM (LAN, WAN, Wi-Fi)

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – co najmniej 2 lata przy wykształceniu średnim i 1 rok przy wykształceniu wyższym; Starszy Specjalista - co najmniej 3 lata przy wykształceniu średnim i 2 lata przy wykształceniu wyższym.
3. Udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków, jak wskazane w ogłoszeniu.
4. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji.
5. Znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7,8,10.
6. Podstawowa znajomość języka angielskiego.
7. Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością ARM.
8. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 36/Z/BT/04/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Szczegóły oferty na stronie www.arm.gov.pl w zakładce "Praca" - ogłoszenie nr ARM 36/Z/BT/04/18

Dodano dnia: 17-05-2018

Reklama:

Agencja Rezerw Materiałowych

Zobacz wszystkie oferty Agencja Rezerw Materiałowych 

Reklama

Maksymalny rozmiar 3 MB, format DOC, PDF, RTF lub ODT

Zaznaczam wszystkie zgody

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu (rozwiń). Zapoznaj się z Regulaminem "Aplikowanie Bez Rejestracji"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (rozwiń). Waunki Korzystania z serwisu oraz dane administratora znajdują się na stronie Polityki Prywatności

Chcę otrzymywać powiadomienia w sprawie podobnych ofert pracy

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji