Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista ds. Kadr i Płac

Lokalizacja: Otwock

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Otwock (mazowieckie, Polska)


Branża:

- Finanse / Ekonomia
- Human Resources / Zasoby ludzkie


Forma zatrudnienia: pełen etat


Minimalny poziom wykształcenia: średnie


Minimalne doświadczenie: 2-4 lat


REMONDIS to rodzinna marka o niemieckich korzeniach i jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się recyklingiem i kompleksową gospodarką odpadami. Działa w 34 krajach świata i świadczy usługi dla ponad 30 mln mieszkańców. W Polsce REMONDIS jest obecny już od 23 lat i jest liderem w swojej branży. Działa w 43 miastach na terenie całej Polski
Opis stanowiska:
 • Prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Terminowe naliczanie i kontrola poprawności naliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, sporządzanie list płac,

 • Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień oraz innych absencji, rozliczanie czasu pracy

 • Sporządzania deklaracji oraz rozliczeń do ZUS, US, PFRON, GUS za spółkę

 • Przygotowywania zestawień i sprawozdań z zakresu obsługi kadrowo-płacowej

 • Nadzorowanie badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania okresowe oraz BHP,

 • Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku   pracy oraz umów cywilnoprawnych,

 • Wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników i instytucji zewnętrznych
Wymagania:
 • pracowałeś/aś minimum 3 lata w dziale kadr i płac obsługując co najmniej 200 pracowników, na samodzielnym stanowisku i naliczałeś/aś wynagrodzenia,

 • posiadasz wykształcenie wyższe (mile widziane finanse, bankowość, ekonomia),

 • znasz przepisy prawa pracy, przepisy z zakresu podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych oraz umów cywilnoprawnych,

 • posiadasz praktyczną wiedzę z obszaru prawa pracy, prawa podatkowego w obszarze rachuby płac, oraz w zakresie rachunkowości,

 • znasz obsługę komputera MS Office, w szczególności Excel

 • skrupulatnie i dokładnie prowadzisz powierzoną dokumentację,

 • jesteś dobrze zorganizowany/a i szczegółowy/a

 • jesteś komunikatywny/a, lubisz codzienny kontakt z ludźmi.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 • profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,

 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,

 • dostosowany do stażu pracy szeroki pakiet świadczeń socjalnych


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Remondis Sp. z o.o. zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity Dz.U.z 2016 r.poz.922 z późn.m.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Równocześnie informujemy że:

1. Administratorem Danych jest REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981, NIP: 728-01-32-515, REGON: 011089141.

2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@remondis.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

· realizacji umowy lub zlecenia zawartej między REMONDIS Sp. z o.o. Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;

· marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

· przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)

· udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.)

· w celu realizacji procesu rekrutacyjnego

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) organy administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa;

(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dodano dnia: 13-07-2018

Reklama:

Remondis Sp. z o.o.

Zobacz wszystkie oferty Remondis Sp. z o.o. 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji