Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

PRACOWNIK SOCJALNY

Lokalizacja: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

PRACOWNIK SOCJALNY
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino (zachodniopomorskie, Polska)
Nr ref.: KAR/PS/0718


Branża:

- Administracja biurowa
- Edukacja / Szkolenia
- Inne


Forma zatrudnienia: pełen etat


STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCEto organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom

oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat. Poszukujemy osoby na stanowisko:
GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:
 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS

 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego

 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej

 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny

 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków
NASZE WYMAGANIA:
 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ rodzinami

 • Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy

 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność
OFERUJEMY:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę

 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • Udział w superwizjach

 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej

 • Pakiet socjalny

 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 30.09.2018 r. poprzez Aplikuj teraz
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”


Dodano dnia: 16-09-2018

Reklama:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Zobacz wszystkie oferty Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji