Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Programista

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Programista
Miejsce pracy: Warszawa (Mazowieckie, Polska)
Nr ref.: Programista


Branża:Forma zatrudnienia: pełen etat


Warszawski Uniwersytet Medycznyposzukuje kandydatki/a na stanowisko
w ramach projektu 'WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego' Okres zatrudnienia: październik 2018 - sierpień 2022 Główne zadania: 
 • modyfikacja Platformy edukacyjnej opartej na produkcie Moodle,

 • stworzenie dodatków do Platformy: aktywności, bloków, kursów,

 • optymalizacja szaty graficznej,

 • stworzenie aplikacji mobilnej do korzystania z Platformy edukacyjnej,

 • tworzenie dedykowanej strony internetowej w wersji mobilnej oraz standardowej,

 • opracowanie dziennika ocen,

 • opracowanie panelu użytkownika,

 • synchronizacja danych między systemami uczelnianymi,

 • opracowanie interaktywnych gier i animacji. 
Wymagania: 
 • doświadczenie w pracy programistycznej przy serwisach internetowych opartych o Moodle,

 • praktyczna znajomość PHP 5 i MySQL,

 • znajomość SQL i zasad projektowania relacyjnych baz danych,

 • znajomość JavaScript, JQuery, AJAX, HTML, CSS,

 • znajomość systemów kontroli wersji,

 • znajomość ASP.NET MVC, Entity Framework,

 • znajomość języka C#,

 • doświadczenie w pracy z programem Unity.
Wymagane dokumenty:
 • CV. Mile widziane:
 • doświadczenie pracy z platformami e-learningowymi dedykowanymi dla szkół wyższych,

 • umiejętność programowania środowiska VR oraz AR,

 • umiejętności programowania w innych językach lub chęci do ich poznawania.

 • list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

 • kopie świadectw pracy.Wymagane oświadczenia: Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy  o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie." Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach prosimy  o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
 • "Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie." oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych: "Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko programisty." Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody

 3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 4. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.

 6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

 7. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dokumenty prosimy składać do 21 września 2018r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie. Dokumenty przyjmujemy:
 • w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,

 • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.


Dodano dnia: 16-09-2018

Reklama:

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji